Have a Cherry day !

” Have a Cherry day!”
Att fånga stunden..ögonblicket..det oväntade i det väntade…
Kärleken mellan två älskande som bestämt sig – det är Vi nu!
-Underbart!